Vergoedingen van gebitsprothese en prothese op implantaten

 • Een volledige gebitsprothese wordt door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed en mag na vijf jaar worden vervangen.
  Uw eigen bijdrage is 25% wat neerkomt op ca € 130,-. per kaak.
   
 • Een volledige gebitsprothese die direct na het trekken van de tanden en kiezen is geplaatst mag al na een jaar vervangen worden. U komt dan opnieuw in aanmerking voor vergoeding van de kosten.
  De eigen bijdrage is dan ook weer ca. € 130,-. per kaak.
   
 • Protheses op implantaten worden altijd vooraf aangevraagd bij uw zorgverzekeraar zodat we zeker weten dat u voor vergoeding in aanmerking komt.
  Een prothese op implantaten heeft een vaste eigen bijdrage van € 265,-.
   
 • Wanneer uw geen eigen tanden meer heeft en de kaak zo ver geslonken is dat een volledige prothese onvoldoende houvast heeft wordt het plaatsen van implantaten volledig vergoed.
  Daar zijn voor u verder geen kosten aan verbonden. Ook een behandeling met implantaten vragen wij vooraf voor u aan bij uw zorgverzekeraar.
   
 • Reparaties en aanpassingen aan de volledige prothese worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed.
   
 • Een afspraak voor informatie is altijd kosteloos en vrijblijvend.
kleurstrook